Vi har fået hvalpe 4 dec

04-December-2017

Enja hvalpe

5 drenge 4 sort/hvide 1 sort
2 stk reserveret

Vores dejlige kuld fra maj 2016
alle er solgt

Mor : ZHILEN SHI ZLATA STELLA CHESVET LINE
Far : Whispering Love's Mr Sexy Face

Køb af hvalpe.

vores skønne piger fra oktober 2015

Alle vores hvalpe, vil blive stambogsført i Dansk Kennel Klub.

Vi følger de anvisninger og retningslinier som DKK. anbefaler.

Vores hvalpe er min 10 uger før de flytter hjemmefra, de vil være socialiseret og vi vil lære dem at blivet ordnet og hvad der ellers hører til, så den kan klare hverdagen uden mor 🙂Vi står altid til rådighed hvis man har brug for hjælp,

Ligeledes passer vi gerne Jeres indkøbte hvalp, hvis der er behov for det.

Er man ikke medlem af Dansk kennel klub, vil vi tilbyde vores købere et medlemsskab for det første år.

Vi vil ikke forlange man går til udstillinger, men vi vil forlange en avlgodkendelse, såfremt man ønsker at avle på vores hvalpe, og ligeledes vil vi forlange, at der kun stambogføres  i Dansk Kennel Klub.

Omkring Nala,s Hvalpe, har vi ønsker, som vi taler med hvalpekøberen om.

All our puppies will be pedigreed in the Danish Kennel Club.

We follow the instructions and guidelines as USD. recommends.

Our puppies are my 10 weeks before they leave home, they will be socialized and we will teach them to blivet orderly and whatever else belongs to so that it can cope with everyday life without mom CoolVi are always available if you need help,

Also fits we like Your purchased puppy if there is a need for it.

If you are not a member of the Danish Kennel Club, we will offer our buyers a membership for the first year.

We will not ask to go to exhibitions, but we will require a avlgodkendelse if you want to breed our puppies and similarly, we require that only regulars entered in the Danish Kennel Club.

Around Nala, s Puppies, we want as we speak with puppies purchaser

 

 

03-November-2017

vi forventer hvalpe 8 dec 2017

Vores sorte tæve enja venter hvalpe